กสิกรไทย ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนแค่ 600 อาชีพอิสระก็ยืมได้ ไม่ต้องค้ำ

กสิกรไทย ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนแค่ 600 อาชีพอิสระก็ยืมได้ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash จากธนาคารกสิกรไทย ที่มีใว้ให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดที่ไม่เกินที่ 1.5 ล้านบาท

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บัตรเงินด่วน Xpress Cash มาพร้อมกับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่ทางกสิกรไทย ได้อนุมัติให้เป็นวงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน และยังไม่เสียดอกเบี้ย หากไม่ได้ใช้วงเงิน ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท

หากมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ทางกสิกรไทย จะอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่คิดแบบลดต้นและลดดอก ต่ำสุดที่หมื่นละ 5 บาทต่อวัน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป

อายุ 20-70 ปี

ทำงานในที่ปัจจุบันมากกว่า 6 เดือน

บัตรเงินด่วน Xpress Cash
รายละเอียด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บัตรเงินด่วน Xpress Cash

1. มีรายได้ 30,000 บาท สามารถกู้ยืมเงินได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

2. มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท สามารถกู้ยืมเงิน สูงสุดได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

3. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ

4. ฟรีค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสด ล่วงหน้า (Cash Advance)

5. ไม่ใช้หลักทรัพย์ หรือบุลคลค้ำประกันไดๆ

6. รู้ผลการอนุมัติไว ใน 30 นาที
คุณสมบัติผู้ขอบัตรเงินด่วน Xpress Cash

อาชีพอิสระ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

3. เมื่อรวมอายุของผู้กู้และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป

5. ประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้ว 1 ปี

6. มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้

บุคคลทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

3. เมื่อรวมอายุของผู้กู้และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 7,500 – 15,000 บาท ขึ้นไป

5. มีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

6. มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้

เจ้าของกิจการ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

3. เมื่ออายุของผู้กู้และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป

4. ประกอบธุรกิจมาแล้ว 2 ปี

5. มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้

เอกสารการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash

อาชีพอิสระ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

2. สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

2. สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน

สำหรับเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash จากธนาคารกสิกรไทย สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

You might also like